Автор Тема: Национален Клуб"Ориенталски Мевки"-Бюлетин №5  (Прочетена 3602 пъти)

Неактивен Bobi 'PURPLE'

 • Нов
 • *
 • Публикации: 7
 • Karma: +0/-0
  • Ел. поща
НАЦИОНАЛЕН  КЛУБ  ОРИЕНТАЛСКИ  МЕВКИ

                                                     БЮЛЕТИН  № 5

  Драги колеги и приятели !
Започвам този Бюлетин с пожеланието „За много години” . Желая ви много здраве и успехи през новата 2009г. А сега да се обърнем към изминалата 2008! В началото на годината  бяхме останали само 4 души, ядрото, което движи клуба през всичките 6 г.
от съществуването му. Причините са ясни на всички, породата е трудна за отглеждане
и селекция, животът става все по-труден и скъп, младите хора все по-рядко се обръщат
към гълъбовъдството като хоби. За щастие след това не толкова обнадеждаващо начало
на годината нещата взеха друг обрат. Започналото преди близо две години възраждане на интереса към породата даде своя резултат и ние завършихме годината с 4 нови чле-
нове на клуба. Тук искам да кажа „Добре дошли” при нас на: Илиян Илиев от Разград,
Мирослав Георгиев от София и Милен Донковски и Иван Дочев от Троян. В приложе-
нията ще видите по-пълна информация за настоящите членове на клуба. А сега по съ-
щество! През изминалата 2008’, Съюза на гълъбовъдите на Република България (СГ)
бе приет за официален член на Европейския съюз на гълъбовъдите(ЕЕ) и нашия клуб
като легитимен член на СГ зае своето достойно място до Европейските клубове и дру-
жества представляващи нашето хоби. Това ни касае пряко и според мен си е сериозен успех. След 18 се завърнахме там където ни е мястото. Честито! От новата 2009’ пръс-
тените на клуба ще се поръчват централизирано от СГ и ще носят знака на Европейския
съюз на гълъбовъдите-ЕЕ, което ще е гаранция за допускането ни до европейските из-
ложби. Междувременно трима от нас; Боян Бойчев, Димитър Станчев и Драгослав Пенев пътуваха до есенната среща и изложба на млади гълъби провеждана по традиция
през септември от Европейския клуб на собствениците на мевки(ЕМС) и Немския клуб
на собствениците на мевки(SVM 1894). Събитието се проведе в покрайнините на Бад
Сасендорф, Германия и събра около 140 мевки от официално признатите 12 породи
плюс Полски мевки.На срещата присъстваха около 60 гълъбовъди от Германия, Дания,
Холандия, Белгия, Франция, Австрия, България и Полша. За нас знаменателен е фактът,
че таз годишната изложба отбеляза първото участие на българин на специализирана
изложба на ЕМС в лицето на Д. Пенев, който представи два Сатинета: 1.0 Силверет
и 1.0 Син-пръскан. Тези птици бяха и на нашата изложба така, че имахте възможност да се убедите в качествата им. И така стигаме до събитието на годината за НКОМ- годиш-
ната изложба на клуба провеждана традиционно във В.Търново в рамките на нацинал-
ната изложба на СГ. Изложбата беше рекордна като брой участници, както за колегите
ни така и за нашия клуб в частност. Бяха представени 82 ОМ, 41 Блондинета и 41 Сати-
нета. Отбелязохме и първото участие на колеги зад граница. Наши гости бяха Миодраг
Миркович и Петър Джурич от Сърбия. Поради големия брой птици и невъзможността
да поканим съдия от чужбина организаторите ме поканиха да оценя всички ОМ, въп-
реки, че бях записан и сред изложителите! Това е прецедент, който надявам се да не се
налага да повтаряме, във всеки случай смятам, че е по-добре така отколкото гълъбите ни да бяха останали без оценки. Не бих могъл да коментирам собственото си съдийство
както винаги ще има и доволни и недоволни, това е нормално. Лично за мен неприятна
изненада бе фактът, че се наложи да дисквалифицирам 15 гълъба поради опаразитяване
с перояди, нестандартни пръстени и др. сериозни отклонения от Стандарта. Иначе като
цяло едно много добро ниво на изложените птици, което дори често срещаните и пов-
тарящи се технически грешки не биха могли да накърнят. Започвам с Блондинетите.
Единственият гълъб с бадемова опашка(Жълто-пръскан) не позволи излъчването на
Шампион при бадемовите Блондинети. За сметка на това при тръстиковите имаше как-
во да се види и като количество и като качество. Олични птици в жълто, черно и кафяво на Д.Станчев и С.Кирчев. Шампион стана един млад кафяв мъжки на С.Кирчев с отлич-
ни структура, стойка и цвят. Негов достоен конкурент бе един стар жълт мъжки на Д.Станчев, който според мен бе гълъбът с най-добра глава в изложбата.
Сатинети: При тръстиковите Сатинети доминираше Д.Станчев. Негов е и Шампионът
една млада кафява женска с отлична глава и структура. При бадемовите Сатинети има-
ше сериозна конкуренция, 6 изложители се състезаваха за призовото място. Шампион стана един стар Блует на Б.Бойчев а сред основните конкуренти можем да отбележим
един млад Син-пръскан Сатинет и един стар Силверет на Д.Пенев. Въпросният Сил-
верет бе според мен най-завършената ОМ на изложбата и единствено непълното опе-
рение му попречи да спечели титлата. Той спечели наградата на организаторите.
И така, на Шампионите – Честито!
Преминавам към дневния ред на Годишното събрание на НКОМ, провело се на
15.11.08’ в сградата на СОУ „Е.Станев”. Присъстваха 6 членове на клуба: Б.Бой-
чев, С.Кирчев, Д.Пенев, И.Дочев, М.Донковски и М.Георгиев. Имахме и трима
гости. Събранието започна с уводни думи на Б.Бойчев и представяне на новите
членове. След това председателя представи финансовия отчет за 2008’. По долу
можете да видите финансовото салдо на клуба.
1.   Налични към 01.01.2008’ – 761лв.
2.   Разходи от 01.01.2008’ до 31.12.2008’
2.1.   Членски внос към СГ – 50лв.
2.2.   Счетоводни документи( при подаване на данъчна д-я) – 11лв.
2.3.   Общо разходи – 61лв.
3.   Приходи от 01.01.08’ до 31.12.08’
        3.1 Членски внос за 2008’
          - Б.Бойчев – 30лв.
          - Д.Станчев – 30лв.
          - С.Кирчев – 30лв.
          - Д.Пенев – 30лв.
        3.2 Членски внос за 2009’
          - И.Илиев – 30лв.
          - И.Дочев – 30лв
          - М.Донковски – 30лв.
          - М.Георгиев – 30лв.
        3.3 Общо приходи – 240лв.
        4. Налични към 01.01.2009’ – 940лв.
Следващият пункт в дневния ред бе разглеждането на действащия в момента Стандарт на породата. Поради приемането на СГ на РБ и в частност НКОМ за редовни членове
на ЕЕ, досега действащият Стандарт на НКОМ базиран на Американския Стандарт на
породата става невалиден и ние се задължаваме да следваме действащият в момента
Стандарт на ЕЕ. Пълната версия можете да видите в приложенията. През настоящата
2009’ предстои обсъждане и евентуални промени в сега действащият Стандарт и ние
също имаме право да изложим своите предложения. Те ще бъдат разгледани на годиш-
ната среща на ЕМС, която ще се проведе в средата на октомври във Колмар/Франция.
Следващата точка от дневния ред бе съдийството. Изборът на съдии за предстоящият
изложбен сезон-2009’ бе оставен за следващата среща на клуба (планирана за края на
лятото). Бе отчетено, че на този етап е финансово невъзможно да се покани реномиран
съдия от Западна Европа.
Следваща точка бе обсъждането на дейността на НКОМ през настоящата година.
По предложение на Б.Бойчев бе решено да се възстановят есенните срещи на клуба
като през настоящата година тя да се проведе през август/септември, като времето и мястото ще се уточняват допълнително.
Следващата обсъдена точка бяха изложбите на клуба през настоящата 2009’. Първо
бе обсъден въпросът с евентуална изложба на млади гълъби. Тук имаше три предложе-
ния: 1. Да се проведе отделна изложба на млади гълъби през Септември.- вносител
С.Кирчев.
        2.Младите гълъби да участват на общата годишна изложба на клуба но да бъдат
оценявани отделно от старите птици - вносител Б.Бойчев.   
3.Да остане в сила сега действащият регламент според който млади и стари гъ-
лъби биват оценявани заедно.
След гласуване бе решено да остане в сила досегашният регламент, млади и стари
птици да се оценяват заедно. Шампиони се излъчват в четири категории както следва:
-   Шампион Блондинети тръстикова опашка
-   Шампион Блондинети бадемова опашка
-   Шампион Сатинети тръстикова опашка
-   Шампион Сатинети бадемова опашка
Условията за излъчване на Шампион остават непроменени, минимум 5 птици от клас.
По въпроса с оценяването на ОМ на следващата изложба на клуба бе решено на нея да
бъдат допуснати гълъби на новопостъпилите членове с различни от одобрените за 2009
пръстени на НКОМ поради невъзможност да бъдат набавени стандартни такива тепър-
ва. Общото събрание на НКОМ упълномощи председателя на същия Б.Бойчев за след-
ното. Ако на предстоящите събрания на УС на СГ на РБ се стигне до гласуване за про-
мяна на доставчика на пръстените на СГ, НКОМ застава зад предложението да бъде
продължено сътрудничеството с немската фирма „Horst Stengel & Son” като те да оста-
нат основен доставчик на пръстени за СГ и в частност НКОМ.
По предложение на С.Кирчев бе решено също от настоящият сезон трофеите на клуба
(купи,медали и др.) с които се премират Шампионите да бъдат заплащани от касата на
клуба за да бъдат облекчени финансово организаторите. Въпросът с естеството на наг-
радите ще бъде обсъждан на есенната среща на клуба предшестваща изложбата.
С това дневния ред на събранието бе изчерпан и то бе обявено за закрито от председа-
телствуващият Б.Бойчев.

Действащи членове на НКОМ към 01.01.2009’
1.Боян Бойчев – Председател.  8000 Бургас ж.к.”Възраждане” бл.10 вх.Б ет.8 ап.39
  Тел.056/818050  GSM 0899/453660 E-mail:boyanboychev@yahoo.com
2.Димитър Станчев – Секретар/Касиер. 7000 Русе ул.”Дондуков-Корсаков” № 9 бл.1 вх.В ет.1  GSM  0887/294207  E-mail: dstanchev73@yahoo.com
3.Сашо Кирчев – член на УС.  5000 В.Търново ул.”П.Тодоров” № 10  GSM 0896/878730
4.Драгослав Пенев  8000 Бургас ул.”Гладстон” № 71 ет.5 тел.056/814978;GSM0888/249215 E-mail:dragoslavpenev@yahoo.com
5.Илиян Илиев  7205 Разград ул.”Дондуков” № 25 тел.084/660010
E-mail: ilianbob4i@abv.bg
6.Милен Донковски  5600 Троян ул.”Балкан” №13 тел.0670/67420 GSM 0887/767344
7.Мирослав Георгиев 1000 София кв.”Витоша”ул.Йордан Стубел”№2 GSM 0889/707014
  E-mail:Miroslav.Georgiev@danone.com
8.Иван Дочев 5600 Троян ул.”Хр.Ботев” № 84  GSM 0889/758804   


Forum - Bulgarian pigeons selection


R19reet

 • Гост
Национален Клуб"Ориенталски Мевки" Бюлетин №5
« Отговор #1 -: Пет. 12 Декември, 2014, 03:09:07 »
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР
Председател : Петър Радев
Отг. по развъдна дейност : Истилян Маринков : 0887 78 72 67
Адрес : Пловдив 4023, кв.Тракия, бл.201А, вх.А, ап.7

Неактивен gi4o

 • Аматьор
 • Специалист
 • ***
 • Публикации: 101
 • Karma: +0/-0
 • Красимир Зашев Гр.Пловдив
Re: Национален Клуб"Ориенталски Мевки"-Бюлетин №5
« Отговор #2 -: Нед. 14 Декември, 2014, 09:01:46 »
Качете някоя снимка.
Каквото почукало, това се обадило!